Boka oss

Här kan du läsa mer om vårt utåtriktade arbete och hur du kan boka oss.

Utåtriktat arbete

Tjejjouren Mira arbetar utåtriktat och våldsförebyggande och kommer gärna till er för att informera om vår verksamhet eller för att föreläsa om sådant som vi har stor kunskap om, till exempel våld i ungas nära relation, jämställdhet, normer, sexualitet och genus. Vi kan anpassa våra föreläsningar och workshops utifrån era behov, önskemål och målgrupp. Alla våra föreläsningar och workshops är gratis. Vår målgrupp är främst elever och personal i högstadie- och gymnasieskolor samt vuxna som möter unga i sitt arbete/ideella arbete. Ni är alltid välkomna att höra av er till oss om ni tror att er verksamhet kan ha nytta av vår kunskap.  

Föreläsningar

Tjejjouren Mira föreläser främst om våld i ungas nära relationer, sexuella övergrepp och våldtäkt. Innehållet skiljer sig åt beroende på målgrupp. Exempel på ämnen för föreläsningar för unga:

  • Våld i ungas parrelationer – vad är det och hur ser det ut?
  • Makt, relationer och respekt kopplat till våld
  • Sexuella övergrepp och våldtäkt – hur ser det ut för unga? 
  • Sex, ömsesidighet och samtycke
  • Rätten till sin egen kropp och normer kring sexualitet

Exempel på ämnen för föreläsningar för yrkesverksamma: 

  • Våld i ungas parrelationer – vad är det och hur ser det ut?
  • Arbeta våldsförebyggande, upptäcka våldsutsatthet och bemöta unga som blir utsatta
  • Sexuella övergrepp och våldtäkt – hur ser det ut för unga?
  • Arbeta mot sexuellt våld, övergrepp och trakasserier  

Workshops

Vi blandar ovan nämnda ämnen med diskussioner och värderingsövningar.  

Kontakt för förfrågan

 Mejla förfrågan till: kontakt@tjejjourenmira.se.